A wearable microwave detector for diagnosing thoracic injuries-test on a porcine pneumothorax model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

[No abstract available]

Författare

Nils Petter Oveland

Ruben Buendia

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Bengt-Arne Sjöqvist

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Marianne Oropeza-Moe

Nina Gjerde Andersen

Andreas Fhager

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Mikael Persson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Mikael Elam

Stefan Candefjord

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine

1757-7241 (ISSN)

Vol. 23

Ämneskategorier

Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi

DOI

10.1186/1757-7241-23-S2-A20