A wearable microwave detector for diagnosing thoracic injuries-test on a porcine pneumothorax model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

[No abstract available]

Författare

Nils Petter Oveland

Ruben Buendia

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Bengt-Arne Sjöqvist

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Marianne Oropeza-Moe

Nina Gjerde Andersen

Andreas Fhager

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Mikael Elam

Stefan Candefjord

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine

1757-7241 (ISSN)

Vol. 23 2

Ämneskategorier

Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi

DOI

10.1186/1757-7241-23-S2-A20

Mer information

Skapat

2018-01-23