positiv influence and negative dependence
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Devdatt Dubhashi

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Johan Jonasson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Desh Ranjan

Combinatorics, Probability and Computing

Vol. 16 29-41

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06