The recovery of cooking chemicals: The white liquor preparation plant
Kapitel i bok, 2009

[No abstract available]

Författare

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Pulping Chemistry and Technology

335-362
978-311021341-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

DOI

10.1515/9783110213423.335

ISBN

978-311021341-6

Mer information

Skapat

2018-01-23