Sisak liquid-liquid extraction studies of rutherfordium and future plans to study heavier transactinides
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

rutherfordium

sisak

transactinides

Författare

J.P. Omtvedt

J Alstad

T Björnstad

C.E. Düllman

C.M. Folden

K.E. Gregorich

D.C. Hoffmann

H Nitsche

D Polakova

G Samadani

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

L Stavsetra

R Sudowe

L Zheng

RSC Publishing

278-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06