Development of a system for chemical studies of rutherfordium by liquid-liquid extraction from sulphuric acid solutions with sisak
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

rutherfordium

transactinides

sisak

Författare

D Polakova

J Alstad

T Björnstad

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

L Stavsetra

R Sudowe

L Zheng

D.C. Hoffman

H Nitsche

J.P. Omtvedt

RSC Publishing

281-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06