Clarification of the low-lying states of Be-9
Paper i proceeding, 2006

Författare

M. J. G. Borge

Y. Prezado

Olof Tengblad

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

H. O. U. Fynbo

K. Riisager

Björn Jonson

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

Physica Scripta

Vol. T125 103-107

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07