Managing Production Ramp-up – Requirement on Strategy Content
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

management

Production system

ramp-up

Författare

Magnus Berg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Kristina Säfsten

Proceedings of POMS International 2006, Shanghai, China,

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13