SAT-based Assistance in Abstraction Refinement for Symbolic Trajectory Evaluation
Preprint, 2006

Författare

Jan-Willem Roorda

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Koen Lindström Claessen

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-06