An Introduction to Symbolic Trajectory Evaluation
Kapitel i bok, 2006

Författare

Koen Lindström Claessen

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Jan-Willem Roorda

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Lecture notes of the sixth International School on Formal Methods for the Design of Computer, Communication and Software Systems: Hardware Verification, Lecture Notes in Computer Science

Vol. 3965

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-06