Symbolic Trajectory Evaluation using a Satisfiability Solver
Licentiatavhandling, 2005

10.15

Författare

Jan-Willem Roorda

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

10.15

Mer information

Skapat

2017-10-06