Byggnaden som system
Bok, 2006

efficiency

hvac

operation

energy

function

system boundaries

requirement

building

indoor climate

Författare

Enno Abel

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Arne Elmroth

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

91-540-5974-1

Mer information

Skapat

2017-10-08