Teknik och goda exempel finns - Varför bygger vi inte mera energisnålt
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2006

energy efficiency

loss factor

HRV

good examples

heat recovery

energy statistics

buildings

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Kyltekniska föreningens avdelningsmöte

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08