Hur kan vi energieffektivisera i befintligt bostadsbestånd?
Paper i proceeding, 2006

heat recovery

energy efficiency

existing dwellings

heat pumps

housing

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Sveriges Energiting

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08