Kinetic modelling of sulfur deactivation of Pt/BaO/Al2O3 and BaO/Al2O3 NOx storage catalysts
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

JAZAER DAWODY

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Erik Fridell

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Applied Catalysis B: Environmental

Vol. 70 1-4 179-188

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07