Analysis of Measurements - Uncertainty, Concepts and Procedures - Part 2 of a Ph.D. course in Scientific Methodology
Rapport, 2006

uncertainty

temperature

type B

derived uncertainty

heat

measurement

type A

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Kompendium - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik: 2006:1

Mer information

Skapat

2017-10-06