Secure and Fault-Tolerant Clock Synchronization in Sensor Networks
Rapport, 2006

Författare

Andreas Larsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Elad Schiller

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Philippas Tsigas

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-07