"Frikyla" och "gratisvärme"
Artikel i övriga tidskrifter, 2006

editorial

free-cooling

free-heating

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energi&Miljö

Vol. 77 7-

Ämneskategorier

Husbyggnad