Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn - En förstudie på uppdrag av STEM:s beställargrupp Lokaler - BELOK
Rapport, 2006

technical procurement

CEC

electricity

STEM

energy efficiency

Författare

Lennart Jagemar

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08