Luftföring i operationsrum - Systemuppbyggnad för och utvärdering av parallellströmning genom visualisering
Artikel i övriga tidskrifter, 2006

hospital

operating room

parallel flow

ventilation

visualization

Författare

Patrik Sundbeck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Per Värmsjö

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energi&Miljö

Vol. 77 9 50-52

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08