Random Walk for Self-Stabilizing Group Communication in Ad-Hoc Networks.
Paper i proceeding, 2002

Författare

Shlomi Dolev

Elad Schiller

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System

Jennifer Welch

SRDS

70-79
0-7695-1659-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

0-7695-1659-9

Mer information

Skapat

2017-10-07