Facilitating Data Exchange between LCA Software involving the Data Documentation System SPINE
Rapport, 2000

Redaktör

Maria Erixon

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2000:2

Mer information

Skapat

2017-10-06