Etablering av handelsstrukturer för LCI-data, En rapport som beskriver CPM:s strategi för utveckling av LCI-datahandel
Rapport, 2000

Författare

Raul Carlson

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Maria Erixon

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ann-Christin Pålsson

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2000:3

Mer information

Skapat

2017-10-06