2. Modification of precipitated kraft lignin through the addition of calcium – reduction of SO2 emission.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

combustion of Kraft lignin

SO2 emission

precipitated Kraft lignin

calcium

black liquor

biofuel

Författare

Ali Seid Moosavifar

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Maria Sedin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 21 4 493-496

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07