On the Usability Concept for Collaborative Virtual Environments
Paper i proceeding, 2001

Författare

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

7th European Conference on Computer Supported Collaborative Work, Bonn, Germany

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07