Time Design for Shared Virtual Environments
Paper i proceeding, 2004

Författare

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Conference on Human Factors in Computing Systems, 24-29 April, Vienna, Austria.

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07