Diversity Awareness via Computer Games
Rapport, 2004

Författare

Sofia Bengtsson

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap