The Treatment of Collaboration in the Usability Evaluation Models for Collaborative Virtual Environments
Paper i proceeding, 2003

Författare

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

10th International Conference on Human Computer Interactions, 22-27 June, Crete, Greece

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07