Usability Development for Collaborative Virtual Environments
Paper i proceeding, 2004

Författare

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

International Workshop on Designing and Evaluating Virtual Reality Systems, January, Nottingham University, Notthingham, United Kingdom

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06