Collaborative Activity Sequences Influencing Usability in Distributed Immersive Virtual Environments
Paper i proceeding, 2004

Författare

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

10th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, November, Ogaki, Japan

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06