Våglaster på vindkraftverk till havs
Rapport, 2006

Wave loads

Wind-power turbines

offshore

Författare

Lars Bergdahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Jenny Trumars

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Hans Ganander

Ämneskategorier

Vattenteknik

Rapport - Vatten Miljö Transport, Chalmers tekniska högskola, Göteborg: 2006:1

Mer information

Skapat

2017-10-07