Modular Nonblocking Verification Using Conflict Equivalence
Paper i proceeding, 2006

Nonblocking

conflicts

discrete event systems

verification

minimisation

Författare

Hugo Flordal

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Malik Malik

8th International Workshop on Discrete Event Systems (WODES'06)

100-106

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-06