Supervision Equivalence
Paper i proceeding, 2006

Synthesis

discrete event systems

minimisation

Författare

Hugo Flordal

Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Robi Malik

8th International Workshop on Discrete Event Systems (WODES'06)

155--160-

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)