A 2D Ray Tracing Model of Ultrasonic Wave Propagation in an Anisotropic Weld
Licentiatavhandling, 2005

probe model

ray tracing

anisotropic weld

wave propagation

FEM

Omega, Hörsalsvägen 7A, Chalmers

Författare

Qingwei Liu

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning

1652-8565 (ISSN)

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Omega, Hörsalsvägen 7A, Chalmers