Från vision till verklighet - om översättningsprocesser i mötet mellan Bo01s hållbarhetsidé och byggprocessen
Licentiatavhandling, 2005

hållbar utveckling

förändring

byggprocess

Kvalitetsprogram Bo01

hållbart byggande

Bo01

idé

översättningsprocess

13.00 Seminarierum 2003/2004, Sven Hultins gata 8, Chalmers

Författare

Ulrica Wallström

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Ekonomi och näringsliv

Lic - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: Lic 2005:9

13.00 Seminarierum 2003/2004, Sven Hultins gata 8, Chalmers

Mer information

Skapat

2017-10-06