Gene expression profiling in single cells from the pancreatic islets of Langerhans reveals lognormal distribution of mRNA levels
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

M Bengtsson

Anders Ståhlberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik

P Rorsman

Mikael Kubista

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik

Genome Res

Vol. 15 10 1388-1392

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-08