On the Solidification Sequence of ductile iron Castings containing Chunky Graphite
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Richard Källbom

Kenneth Hamberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning

Materials Sceince and Engineering A

Vol. 413-414 15 346-351

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06