Fatigue Crack Growth in Ductile Iron
Paper i proceeding, 2005

Författare

Kenneth Hamberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning

Marie Mörtsell

Anders Björkblad

Jack Samuelsson

Component Design by Castings, VTT Symposium 237


951-38-6298-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

951-38-6298-4

Mer information

Skapat

2017-10-07