Chunky Graphite formation and influence on Mechanichal Properties in Ductile Cast Iron
Paper i proceeding, 2005

Författare

Richard Källbom

Kenneth Hamberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning

Lars Erik Björkegren

Component Design by Castings, VTT Symposium 237


951-38-6298-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

951-38-6298-4

Mer information

Skapat

2017-10-07