Chunky Graphite in Ductile Iron Castings
Paper i proceeding, 2005

Författare

Richard Källbom

Kenneth Hamberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning

Lars Erik Björkegren

World Foundry Congress Harrogate England

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06