Thin film Ba0.25Sr0.75TiO3 varactors on Au bottom electrode for microwave applications
Paper i proceeding, 2006

Författare

Andrei Vorobiev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi

John Berge

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi

Spartak Gevorgian

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi

EuMC, Manchester, UK, 10-15 September, 2006.

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08