Bayes-Optimal Estimation of GMM Parameters for Speaker Recognition
Kapitel i bok, 2007

Författare

Guillermo Garcia

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Thomas Eriksson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Sung-Kyo Kyo

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Signalbehandling