A Statistical Approach to Performance Evaluation of Speaker Recognition Systems
Paper i proceeding, 2007

Författare

Guillermo Garcia

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Thomas Eriksson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Sung-Kyo Jung

IEEE International conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Hawaii, USA

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap