Adsorption of methanol and methoxy on the α-Cr2O3(0001) surface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Øyvind Borck

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Journal of Physics: Condensed Matter

Vol. 18 48 10751-

Ämneskategorier

Teoretisk kemi

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07