Adsorption of phenol on graphite(0001) and α-Al2O3(0001): Nature of van der Waals bonds from first-principles calculations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Svetla Chakarova Käck

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Øyvind Borck

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Physical Review B

Vol. 74 155402-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08