Scattering of SH waves by isolated cracks using a hybrid approach
Paper i proceeding, 2006

Författare

Gert Persson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning

Jonas Niklasson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning

Håkan Wirdelius

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning

Proc. 5th Int. Conf. on NDE in Relation to Structural Integrity for Nuclear and Pressuised Components

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06