Capacity-controlled ground source heat pumps in hydronic heating systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Survey

Variable Speed

Heating

Heat Pump

Control

Ground Source

Författare

Fredrik Karlsson

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

International Journal of Refrigeration

0140-7007 (ISSN)

Vol. 30 2007 221-229

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07