Performance Measurement Framework for Evaluation of Production Ramp-up
Paper i proceeding, 2005

Production Ramp-up

Performance Measurement

Författare

Magnus Berg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Kristina Säfsten

1st Int. Conference on Operations and Supply Chain Management, Bali

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06