Low Temperature Combustion in a Heavy Duty Diesel Engine Using High Levels of EGR
Paper i proceeding, 2006

low soot

diesel combustion

EGR

low NOx

low temperature combustion

Författare

Ingemar Denbratt

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

SAE world congress, Detroit, April 2006

Ämneskategorier

Annan materialteknik