Low Temperature Combustion in a Heavy Duty Diesel Engine Using High Levels of EGR
Paper i proceeding, 2006

low NOx

diesel combustion

low temperature combustion

EGR

low soot

Författare

Malin Alriksson

Ingemar Denbratt

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

SAE world congress, Detroit, April 2006

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05