Low Temperature Combustion in a Heavy Duty Diesel Engine Using High Levels of EGR
Paper i proceeding, 2006

low soot

diesel combustion

EGR

low NOx

low temperature combustion

Författare

Ingemar Denbratt

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

SAE world congress, Detroit, April 2006

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06