Low Soot, Low NOx in a Heavy Duty Diesel Engine Using High Levels of EGR
Paper i proceeding, 2005

diesel combustion

low soot

low temperature combustion

low NOx

Författare

Tanja Rente

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Ingemar Denbratt

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

SAE fuels and lubricants, San Antonio, 2005

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06