Eddy Current Computations Using Adaptive Grids and Edge Elements
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Yueqiang Liu

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik

Rickard Bergström

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Claes Johnson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Mats G Larson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Klas Samuelsson

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

IEEE Transactions on Magnetics

Vol. 38 2 449-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06